podmínky Registrace


Registrací beru na vědomí, že zaplacením registračního poplatku podporuji vznik románu Revoluce za dva tisíce. Jsem si vědom, že napsání románu je v jeho počátcích či průběhu psaní a není dokončen. Tudíž nemohu ani já, autor nebo kdokoli jiný ovlivnit jeho dokončení, natož zabránit zmaření dopsání románu například vyšší mocí. Vzdávám se tedy jakýchkoliv nároků na vrácení registračního poplatku.

Odměnou mi budiž:

  • dobrý pocit z podpory projektu, který se snaží o osvětu lidí a vhledu do situace, která ovlivnila společenský vývoj, formou klasické literatury;
  • vědomí, že jsem u zrodu něčeho nového (psaní knihy), co je ostatním nedostupné;
  • možnost komunikace s autorem románu a ostatními registrovanými čtenáři prostřednictvím diskuzního fóra.

Navíc obdržím, dojde-li k dopsání románu:

  • v případě roční registrace slevu 30% na vydanou knihu Revoluce za dva tisíce s věnováním
  • v případě půlroční registrace slevu 15% na vydanou knihu Revoluce za dva tisíce s autogramem

Vím, že slevy nelze sčítat, a beru na vědomí možnost případných dalších milých překvapení, o kterých budu informován (platí pouze při souhlasu se zasíláním novinek).

Zavazuji se pod okamžitou ztrátou registrace a s vědomím mé povinnosti k náhradě škod:

  • ctít autorské právo; tudíž nebudu například sdílet (tzn. i veřejně předčítat k hmotnému obohacení svému) ani kopírovat byť jen části románu bez souhlasu autora (stažení do mého zařízení pro potřebu čtení je možné)
  • dodržovat pravidla slušného chování v diskuzním fóru

Registrace

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: